Fundacja Jankowo

projekty

Projekty Fundacji

Zespół pałacowo parkowy w Jankowie, choć obecnie wymaga kompleksowej rekonstrukcji, jest niezaprzeczalnym skarbem historii i kultury, który trzeba uratować i przywrócić mu nowe, inspirujące życie.

Chociaż obecnie dostrzegamy jego zapuszczenie i zaniedbanie, wiemy, że skrywa w sobie niezmierzone możliwości. Z odpowiednim wsparciem i zaangażowaniem, pałac może odzyskać swój dawny splendor, stając się źródłem inspiracji, edukacji i centrum kultury dla społeczności.

Priorytetowe prace w ramach projektu Jankowo to kluczowy etap, który ma na celu zapewnienie integralności i ochrony kompleksu Pałacowo-parkowego w Jankowie. Te prace, wymagające stałego wsparcia finansowego na poziomie około 20,000 zł miesięcznie, obejmują następujące kategorie:

Całodobowa ochrona kompleksu:

Bezpieczeństwo jest fundamentem każdego projektu rewitalizacyjnego. Profesjonalny system monitoringu wraz z doświadczonym personelem ochrony zapewnią ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami. W ten sposób zabezpieczymy nie tylko zabytek, ale także przyszłe inwestycje w jego renowację. Zapobieganie to aktom wandalizmu i kradzieżom oraz podniesie ogólne bezpieczeństwo. Ten  problem należy rozwiązać jak najszybciej.

Odtworzenie ogrodzenia kompleksu:

Solidne ogrodzenie to nie tylko symboliczna granica, ale przede wszystkim fizyczne zabezpieczenie przed niepowołanym wstępem. Jego estetyczne wykonanie dodatkowo podkreśli wartość i charakter miejsca. Odtworzenie ogrodzenia wokół terenu skutecznie pomoże w osiągnięciu sukcesu w pracach przy restauracji kompleksu.

Pilne prace ratunkowe dla Pałacu i dla Parku oraz prace zabezpieczające:

Wiele elementów pałacu i parku narażone jest na działanie czasu i zaniedbania. Wczesna interwencja w postaci zabezpieczeń i napraw pozwoli uniknąć poważniejszych uszkodzeń w przyszłości. Natychmiastowe działania ratunkowe w celu ochrony budynku pałacu przed dalszym pogorszeniem stanu technicznego, takie jak zabezpieczanie uszkodzonych dachów, elewacji oraz otworów okiennych oraz doraźne interwencje, takie jak oczyszczenie i usunięcie groźnych elementów konstrukcyjnych oraz zwalonych drzew, które stanowią zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i dla osób przebywających w parku przyczyni się do szybszego odbudowania zasobu.

Wykonanie zaleceń konserwatorskich:

Współpraca z ekspertami pozwoli na zachowanie autentyczności pałacu, jednocześnie wprowadzając nowoczesne rozwiązania techniczne, które zapewnią trwałość renowacji. Realizowanie na bieżąco zaleceń konserwatora zabytków, pozwoli zachować i przywrócić autentyczność oraz historyczny charakter kompleksu, co wymaga wyjątkowego rzemiosła i odpowiedniego doboru środków i materiałów.

Oczyszczenie terenu:

Usuwanie wszelkich niepotrzebnych i szkodliwych elementów z terenu pałacu i parku, włączając w to odpady oraz utrzymywanie ogólnego porządku na terenie kompleksu, w tym koszenie trawy, pielęgnacja kwiatów oraz usuwanie opadłych liści, szczególnie liści kasztanowców, przyczyni się do ogólnego zachowania estetyki miejsca. Porządek wokół pałacu to nie tylko kwestia estetyki, ale także bezpieczeństwa. Usunięcie odpadów i zabezpieczenie terenu przyczyni się do lepszego wizerunku i przyciągnięcia potencjalnych inwestorów.

Prace ratunkowe drzewostanu:

Drzewa w parku są świadkami historii. Ich pielęgnacja i ochrona to inwestycja w zielony krajobraz i atmosferę tego miejsca. Pielęgnacja drzew w parku, włączając w to usuwanie zdegenerowanych lub uszkodzonych drzew, przycinanie gałęzi oraz dbanie o zdrowie drzew, aby zachować charakterystyczny cenny drzewostan tego parku. Ochrona i leczenie roślin, włączając w to trawniki, kwiaty i krzewy, przywróci im zdrowie i pierwotną urodę.

Stawy i cieki wodne:

Woda pełni niezastąpioną funkcję w ekosystemie parku, będąc źródłem życia dla wielu organizmów i wpływając na bioróżnorodność całego obszaru. Stawy, cieki wodne i wodospad stanowią integralną część krajobrazu parku, a ich odpowiednia pielęgnacja ma bezpośredni wpływ na estetykę i funkcjonalność tego miejsca. Utrzymanie w odpowiednim stanie trzech stawów oraz wodospadu nie tylko zachowuje różnorodność ekosystemów, ale również podkreśla unikatowy charakter krajobrazu. Wodospad, jako wyjątkowy element, wymaga specjalnej troski, by nie tracił swojego naturalnego uroku. Ponadto, cieki wodne łączące stawy z Jeziorem Pakoskim pełnią ważną rolę ekologiczną, stanowiąc korytarze dla wielu gatunków zwierząt. Ich regularna pielęgnacja oraz oczyszczanie są kluczowe dla zachowania zdrowia i klarowności wód, co przekłada się na dobrostan wszystkich organizmów zależnych od tego środowiska.

Archeologiczne badania i rekonstrukcje:

Badania archeologiczne i rekonstrukcje odegrały kluczową rolę w procesie odkrywania tajemnic historii pałacu i parku. Znaleziska z epoki kultury łużyckiej w okresie halsztackim oraz z okresu średniowiecza są szczególnie cenne dla zrozumienia kontekstu tych miejsc. Dzięki głębszemu zrozumieniu historii obiektu, zarówno mieszkańcy, jak i turyści mogą w pełni docenić dziedzictwo i znaczenie pałacu. Archeologia, ze swoim bogatym spektrum metod badawczych, nie tylko odsłania materialne ślady przeszłości, ale również pozwala na odkrywanie opowieści i anegdot związanych z tymi miejscami. W centrum uwagi znajduje się również grób rodziny Hepner, którzy byli dawnych właścicielami tego majątku. Ten grób jest nie tylko ważnym świadectwem ich obecności i wpływu na historię posiadłości, ale także kluczowym elementem łączącym przeszłość z teraźniejszością. Odpowiednie zachowanie i renowacja tego miejsca spoczynku to wyraz szacunku dla ich dziedzictwa oraz potwierdzenie ciągłości historycznej i kultywowania tradycji. Ponadto, ewentualne nowe odkrycia archeologiczne mogą dostarczyć cennych informacji o pałacu i parku. Każdy artefakt i struktura historyczna, które zostaną odkryte, mogą stać się nie tylko atrakcją dla odwiedzających, ale też źródłem edukacji na temat historii regionu. Dlatego tak ważne jest systematyczne prowadzenie badań, zabezpieczanie oraz odpowiednie prezentowanie odnalezionych artefaktów, by kontynuować odkrywanie i podkreślanie bogactwa dziedzictwa tego niezwykłego miejsca.

Opracowanie strategii marketingu:

Opracowanie wszechstronnej strategii promocji, digitalizacji jest kluczem do jego reaktywacji i wzbogacenia oferty dla odwiedzających. Pałac, by stać się prężnie działającym miejscem, musi skutecznie przyciągać zarówno mieszkańców, jak i turystów z różnych zakątków kraju oraz ze świata. Zintegrowane działania promocyjne, takie jak organizacja festiwali, koncertów, wystaw czy innych wydarzeń kulturalnych, przyczynią się nie tylko do zwiększenia atrakcyjności pałacu, ale również pozwolą na jego lepsze wkomponowanie się w kulturalny krajobraz regionu. Lokalne media, partnerstwa z biurami podróży czy współpraca z influencerami to tylko niektóre z kanałów, które można wykorzystać do efektywnej promocji.

Opracowanie edukacyjnej roli kompleksu:

Edukacja stanowi drugi filar rozwoju pałacu. Organizacja warsztatów historycznych, artystycznych czy ekologicznych, a także prelekcje i spotkania autorskie pozwolą mieszkańcom i turystom na pogłębienie wiedzy i lepsze zrozumienie historii, kultury oraz przyrody tego niezwykłego miejsca. Tworzenie programów edukacyjnych dla szkół czy grup zorganizowanych może przyczynić się do budowania więzi między pałacem a lokalną społecznością.

Opracowanie roli nowoczesnych technologii:

Wykorzystanie nowoczesnych technologii staje się niezbędne w dzisiejszych czasach. Aplikacje mobilne z interaktywnymi mapami, audio-przewodnikami czy quizami historycznymi, wirtualne wycieczki pozwalające na zwiedzanie pałacu z każdego zakątka świata, czy panele dotykowe z multimedialnymi prezentacjami - to wszystko sprawi, że historia pałacu stanie się bardziej przystępna i atrakcyjna dla szerokiej publiczności, niezależnie od wieku czy pochodzenia. Wprowadzenie takich rozwiązań uczyni pałac nowoczesnym miejscem, które jednocześnie szanuje i pielęgnuje swoje dziedzictwo.

Integracja społeczności lokalnej, dostosowanie infrastruktury i promowanie zrównoważonych działań:

Integracja społeczności lokalnej, dostosowanie infrastruktury i promowanie zrównoważonych działań dla dobra środowiska stanowią kluczowe filary przyszłości pałacu. Pałac, jako ważny składnik kulturowego krajobrazu, nie powinien stać się miejscem odciętym od codzienności i potrzeb lokalnej społeczności. Właśnie przez ścisłą współpracę z mieszkańcami pałac może odzyskać swoje dawne znaczenie i stać się sercem regionu.

Zaangażowanie mieszkańców w różne działania, począwszy od prac konserwatorskich, poprzez organizację lokalnych festiwali, targów czy warsztatów, pozwoli na budowanie silnych więzi społecznych. Mieszkańcy mogą stać się ambasadorami pałacu, promując go wśród swoich znajomych i rodzin, co z kolei przyciągnie nowych odwiedzających.

Infrastruktura pałacu wymaga nowoczesnego podejścia, które jednocześnie szanuje jego historyczny charakter. Dostosowanie udogodnień dla osób niepełnosprawnych, stworzenie komfortowych miejsc wypoczynku, czy modernizacja sanitariatów - wszystko to powinno być wykonane z dbałością o estetykę i zachowanie autentyczności miejsca.

Znaczenie działań proekologicznych rośnie w dzisiejszych czasach. Tworzenie specjalnych siedlisk dla lokalnej fauny i flory, np. stawów czy łąk kwietnych, nie tylko wzbogaci bioróżnorodność terenu, ale również uczyni pałac atrakcyjnym miejscem dla miłośników przyrody. Wsparcie dla lokalnych gatunków, takich jak budki lęgowe dla ptaków czy hotele dla owadów, to małe kroki, które mogą przynieść wielkie korzyści dla środowiska.

Ekologiczne technologie, takie jak kolektory słoneczne, systemy gromadzenia i oczyszczania wody deszczowej czy kompostowanie odpadów, powinny być wdrażane w sposób przemyślany, aby pałac stał się modelem zrównoważonego zarządzania. Działania te przyczynią się nie tylko do zmniejszenia śladu węglowego obiektu, ale również stanowić będą inspirację dla innych, pokazując, że zabytki mogą iść w kierunku zrównoważonego rozwoju, nie tracąc przy tym swojej wyjątkowości.

Zapewnienie stałych, comiesięcznych wpływów finansowych w wysokości około 20,000 zł stanowi fundament dla kontynuowania kluczowych działań związanych z kompleksem Pałacowo-parkowym w Jankowie. Utrzymanie takiego budżetu pozwoli na planowanie długoterminowych działań konserwatorskich, remontowych i adaptacyjnych, które są niezbędne dla zachowania i wzbogacenia wartości tego zabytkowego miejsca.

Dzięki stabilnym źródłom finansowania, możliwe będzie skupienie się na detalu i dbałość o każdy aspekt tego niezwykłego kompleksu - od odnowienia fasady pałacu, poprzez renowację ogrodów, aż po przywrócenie dawnych funkcji niektórych pomieszczeń. Wysokie standardy prac gwarantują, że zachowane zostaną nie tylko fizyczne struktury, ale również ducha i atmosfera miejsca, które odzwierciedlają jego bogatą historię.

Jednak projekty te nie skupiają się wyłącznie na przeszłości. Wizja na przyszłość zakłada również adaptację pałacu do potrzeb współczesnej społeczności. Możliwe będzie uruchomienie przestrzeni edukacyjnych, organizacja warsztatów dla mieszkańców czy stworzenie miejsc do rekreacji i wypoczynku. Dzięki temu, kompleks stanie się nie tylko świadkiem historii, ale i aktywnym uczestnikiem życia lokalnej społeczności, oferującym nowe możliwości zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów. W efekcie, cały region skorzysta na ożywieniu kulturowym, społecznym i gospodarczym, co przyczyni się do dalszego rozwoju i wzmocnienia pozycji Jankowa na mapie ważnych miejsc kulturowych kraju.

Pałac w Jankowie, który obecnie pilnie wymaga rekonstrukcji, jest prawdziwym skarbem i symbolem historii oraz kultury regionu. Jednakże blisko 70 lat postępującej degradacji pozbawiło go dawnego blasku i majestatu. Zespół Pałacowo Parkowy w Jankowie, położony w gminie Pakość, województwo Kujawsko-Pomorskie, to miejsce niezwykle malownicze, położone na wzniesionym brzegu zachodniej części Jeziora Pakoskiego.

Neogotycki pałac, wpisany do rejestru zabytków pod numerem A 238/2, jest arcydziełem architektury, charakteryzującym się ostrołukowymi prześwitami, wieżami sterczynowymi, balustradami z motywem trójliścia, płycinami w ściankach parapetowych oraz kartuszami z niemieckimi sentencjami o charakterze moralizatorskim.  Budynek, o nieregularnym kształcie, ma najdłuższą oś wynoszącą 54,5 m, a najkrótszą 20 m. Główne wejście do pałacu prowadzi przez zachodni portyk, który podtrzymuje taras na pierwszym piętrze. Bliźniaczy portyk po drugiej stronie pałacu prowadzi do urokliwego ogrodu. Pałac zwrócony jest fasadą na zachód, zapewniając wspaniałe widoki na Jezioro Pakoskie. Ozdoby w postaci nadwieszonych kolumienek z dekoracyjnymi kapitelami w kształcie liści, balustrady, ozdobne płyciny i wieżyczki sterczynowe nadają temu miejscu niepowtarzalny urok i wyjątkowy charakter.

Obecny stan pałacu w Jankowie stanowi smutny świadectwo lat zaniedbań i nieodpowiedzialnych działań, które pozbawiły go wielu jego pierwotnych detali i funkcji. Jego dawną świetność przyćmiła seria błędnych decyzji konserwacyjnych oraz brak skutecznej ochrony przed postępującym czasem.

Choć zewnętrzne mury i ściany nośne wciąż stoją dumnie, to reszta konstrukcji doznała znacznego uszczerbku. Wszystkie pierwotne elementy architektoniczne, tak ważne dla charakteru pałacu, takie jak stropy, ściany wewnętrzne czy klatki schodowe, nie tylko uległy zniszczeniu, ale także zostały zastąpione w latach 90. niestarannie wykonanymi elementami, które nie oddają ducha oryginalnej konstrukcji. Wykorzystanie niskiej jakości materiałów i brak zgodności z historycznymi projektami pałacu spowodowały, że nawet te nowe elementy, mimo krótkiego okresu użytkowania, są już w stanie krytycznym.

Dodatkowo, tymczasowy dach ratunkowy, choć spełniający swoją rolę zabezpieczającą, stanowi jedynie prowizoryczne rozwiązanie, które nie zapewnia długoterminowej ochrony przed wpływami atmosferycznymi.

Przechodząc do otoczenia pałacu, nie można nie zauważyć degradacji terenu. Zaniedbane alejki, dzikie zarośla i niedbała pielęgnacja sprawiają, że przestrzeń wokół pałacu traci na wartości, stając się nieestetyczna i niebezpieczna. Ale to nie wszystko. Kolejnym ciosem dla historycznej wartości obiektu było zastosowanie nowoczesnych materiałów w elewacji i stolarce okiennej. Wprowadzenie okien PCV, które zastąpiły tradycyjne drewniane okna, nie tylko obniżyło wartość estetyczną pałacu, ale również miało szkodliwy wpływ na jego historyczne detale. Podobnie, decyzja o oklejeniu elewacji ociepleniem ze styropianu była decyzją pochopną, która dzisiaj wymaga korekty.

Wszystkie te nieszczęśliwe "innowacje" nie tylko niszczą ducha i historię pałacu, ale także stanowią realne zagrożenie dla jego struktury. Potrzebna jest natychmiastowa interwencja, by zapewnić mu przyszłość na kolejne stulecia.

Od momentu powstania w 2011 roku, Fundacja Jankowo przyjęła na siebie odpowiedzialność za zgromadzenie i zachowanie wszelkich informacji dotyczących pałacu w Jankowie. Jej głównym celem była misja odtworzenia pierwotnego wyglądu i funkcji tego wyjątkowego zabytku. Przez lata systematycznego działania, Fundacja zgromadziła bogaty zbiór materiałów, w tym archiwalne fotografie, plany budowlane, dokumenty i osobiste wspomnienia osób związanych z pałacem.

Kluczowym momentem dla Fundacji była możliwość współpracy z baronową Urszulą v. Gear, ostatnią dziedziczką pałacu. Jej bezcenne wspomnienia, anegdoty rodzinne oraz dokumenty rodowe stały się ważnym źródłem wiedzy na temat historii i funkcji pałacu. Dzięki jej opowieściom można było lepiej zrozumieć życie codzienne mieszkańców pałacu, tradycje i rytuały, które odbywały się w jego murach.

Zgromadzona przez Fundację wiedza nie tylko służy rekonstrukcji wyglądu pałacu, ale także pozwala na zrozumienie jego roli w lokalnej społeczności i historii regionu. Dzięki temu, przyszłe pokolenia będą miały dostęp do pełnego obrazu pałacu, jego funkcji oraz miejsca w historii.

Baronowa Urszula v. Gear, dzieląc się swoimi wspomnieniami, przekazała nie tylko fakty, ale także uczucia i emocje związane z pałacem. Dzięki temu, prace renowacyjne prowadzone pod egidą Fundacji Jankowo mogą mieć nie tylko charakter techniczny, ale także duchowy. Odbudowując pałac, odtwarza się także jego duszę i atmosferę, które były obecne w czasach jego świetności.

W tej misji, Fundacja Jankowo jest nie tylko strażnikiem przeszłości, ale także budowniczym przyszłości, dbając o to, by pałac w Jankowie stał się żywym świadectwem historii i miejscem spotkań dla przyszłych pokoleń.

Szacunkowa suma potrzebna na renowację pałacu to około 5 milionów euro - jest to wartość, która na pierwszy rzut oka może wydać się astronomiczna. Jednakże, gdy weźmiemy pod uwagę zakres prac, których celem jest przywrócenie pałacu do jego pierwotnej świetności, staje się jasne, dlaczego kwota ta jest tak znacząca. W ramach tego budżetu przewidziano nie tylko rekonstrukcję elementów architektonicznych, ale także wymianę instalacji, renowację detali i wykończeń oraz zastosowanie nowoczesnych technologii, które zapewnią pałacowi trwałość na kolejne wieki.

Ostateczny sukces tej inwestycji nie zależy jedynie od kapitału, lecz także od zaawansowanych technologii i materiałów, które pozwalają na połączenie tradycji z nowoczesnością. Współczesne metody konserwacji pozwolą na zachowanie oryginalnego charakteru pałacu, jednocześnie zapewniając mu standardy bezpieczeństwa i funkcjonalności obowiązujące w XXI wieku.

Aby dokładniej przybliżyć zakres prac, jakie należy przeprowadzić, skupmy się na kilku kluczowych aspektach rewitalizacji.

Diagnostyka stanu technicznego:

Konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej diagnostyki technicznej pałacu, włączając w to badania geodezyjne, pomiar wilgotności ścian, badania mikroskopowe tynków oraz ocena konstrukcji stropów, które muszą zostać zdjęte i zastąpione nową konstrukcją bez uszczerbku dla konstrukcji ścian zewnętrznych i ścian nośnych, które po wstępnych badaniach są nad wyraz w dobrym stanie technicznym. Specjaliści muszą zaprojektować wszystkie instalacje, które zostały zdemontowane jeszcze w latach 90 ubiegłego stulecia.

Prace konserwatorskie:

Konieczne będzie przywrócenie oryginalnych tynków i fresków oraz renowacja ozdobnych detali architektonicznych. Wiele elementów będzie trzeba odtworzyć na bazie istniejących detali i dokumentacji jakie zgromadziła Fundacja Jankowo. Stolarka okienna i drzwi, posadzki i inne elementy wyposażenia muszą być wykonane od zera, ponieważ elementy te nie przetrwały do dzisiejszych czasów. Aby przywrócić autentyczny charakter wnętrzom należy zastosować tradycyjne techniki konserwacji. Elewacyjne tynki zewnętrzne muszą zostać opracowane według zebranych próbek oryginalnych fragmentów tynku, a techniki tynkarskie muszą zostać wykonane na kształt zebranych dokumentacji i zdjęć.

Prace budowlane:

Konieczne będzie wzmocnienie fundamentów oraz murów nośnych, aby zapewnić długotrwałą stabilność konstrukcji. Następnie będą wykonane stropy według zgromadzonej dokumentacji a rekonstrukcja dachu zostanie wykonana zgodnie z oryginalnymi projektami, przy użyciu odpowiednich materiałów. Zostaną wprowadzone nowoczesne rozwiązania izolacyjne, które nie zakłócą historycznego charakteru obiektu.

Modernizacja instalacji:

Konieczne będzie wprowadzenie nowoczesnych systemów wentylacji, ogrzewania oraz klimatyzacji, które zostaną ukryte tak, aby nie zakłócać historycznego charakteru wnętrz. Dotyczy to również aktualizacji instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz bezpieczeństwa, z zachowaniem estetyki wnętrz.

Adaptacja funkcjonalna:

Nastąpi przywrócenie oryginalnego przeznaczenia niektórych pomieszczeń, jednocześnie dostosowując inne do nowych funkcji (np. muzealnych, biznesowych czy edukacyjnych), aby pałac mógł służyć społeczności lokalnej, biznesowi i turystom. Nastąpi również wykorzystanie współczesnych technologii w celu poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Wspaniały renesans pałacu w Jankowie:

Nie można przecenić znaczenia pałacu w Jankowie w kontekście globalnego dziedzictwa architektonicznego. Ta unikatowa budowla, gdy zostanie odrestaurowana, na pewno zyska renomę jednego z najpiękniejszych dworów neogotyckich na świecie. Jest to zapis bogatej historii i złożonych kulturalnych przemian, które miały miejsce w danej epoce. Charakterystyczne dla neogotyku wieże, majestatyczne łuki oraz detale dekoracyjne sprawiają, że pałac w Jankowie jest prawdziwą perełką architektoniczną. Jego odrodzenie nie tylko zachowa, ale również wzmocni pozycję neogotyku jako ważnej epoki w historii architektury, co jest niezmiernie cenne dla dziedzictwa kulturowego i historycznego na skalę światową.

Wielofunkcyjność i nowoczesność w sercu tradycji:

Kiedy myślimy o adaptacji zabytkowego pałacu i przyległego do niego parku, nie można zapomnieć o ważnej roli, jaką ma odegrać w dzisiejszym świecie. Wyobrażenie sobie tego miejsca jako centrum, które łączy w sobie funkcje muzealne, szkoleniowe, naukowe, biznesowe i turystyczne, a także służy zdrowiu i rekreacji, jest naprawdę fascynujące. W rezultacie pałac w Jankowie może stać się nie tylko miejscem o niezwykłym dziedzictwie, ale również nowoczesnym i innowacyjnym ośrodkiem, który przyciągnie elitę z różnych dziedzin – od biznesu, przez medycynę, aż po naukę.

Zintegrowane podejście do rewitalizacji:

Zwrócenie uwagi na odnowienie pałacu oraz dbałość o otaczające go tereny zielone to dwa aspekty, które razem tworzą całościowy obraz odrodzenia tego miejsca. To nie tylko o zachowanie historycznego dziedzictwa – to również o jego reaktywację, by stał się żywym świadectwem przeszłości w nowoczesnym kontekście. Cały projekt rewitalizacji harmonijnie wpisuje się w politykę zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim, akcentując ochronę dziedzictwa kulturowego i podkreślając znaczenie tożsamości europejskiej w dzisiejszych czasach.

Wsparcie i finansowanie - klucze do sukcesu:

Żadna renowacja nie byłaby możliwa bez odpowiednich środków finansowych. Pozyskiwanie funduszy z różnorodnych źródeł, w tym zarówno instytucjonalnych, jak i prywatnych, jest niezbędne do przeprowadzenia tak skomplikowanego przedsięwzięcia. Ostateczny sukces renowacji zależy od wsparcia społeczności, darczyńców oraz różnych instytucji gotowych zainwestować w odrodzenie pałacu.

Darczyńcy, którzy zdecydują się wesprzeć ten ambitny projekt, odgrywają kluczową rolę w jego realizacji. Ich zaangażowanie nie jest jedynie kwestią finansową – to również wyraz wiary w wartość kulturową i historyczną pałacu oraz przekonanie o ważności jego odbudowy dla przyszłych pokoleń.

Przy tak ogromnej inwestycji, każda forma wsparcia ma znaczenie – zarówno duże dotacje, jak i mniejsze, symboliczne wpłaty. Ostateczna decyzja o zakresie i tempie prac zależeć będzie od zaangażowania społeczności, która wierzy w odrodzenie tego niezwykłego miejsca.

Park, będący integralną częścią Zespołu Pałacowo-Parkowego w Jankowie, emanuje niezwykłością. Malowniczo ulokowany jest na wzniesionym brzegu zachodniego skraju Jeziora Pakoskiego i przez dziesięciolecia urzeka swoją majestatycznością. Jest nie tylko perłą dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego Kujaw, lecz także świadkiem ewolucji historii oraz pulsującego życia przyrody. Jego wyjątkowy charakter w dziedzinie architektury krajobrazu oraz botaniki został doceniony poprzez wpisanie go na listę zabytków pod numerem A 238/2. Majestatyczne pagórki, malownicze stawy, urokliwe mostki, wodospad, okazała aleja lipowa oraz wiekowe zadrzewienia czynią go prawdziwą oazą natury. Jego geneza sięga początków XIX wieku, kiedy to został zaprojektowany w duchu angielskiego stylu, doskonale harmonizując z falującym krajobrazem przypałacowym. Rozciąga się na przestrzeni blisko 8 hektarów.

Bogactwo Gatunkowe Drzew i Krzewów w Parku

Park wyróżnia się imponującą różnorodnością gatunków drzew i krzewów, wśród których wiele okazów osiąga wiek ponad 150 lat. Można tutaj podziwiać 43 różne gatunki i odmiany drzew oraz 16 gatunków krzewów. Mimo iż gatunki iglaste, takie jak świerk pospolity, modrzew europejski, daglezja czy sosna czarna, stanowią jedynie 1,4% całkowitej populacji drzew, mają niezaprzeczalne znaczenie dla różnorodności biologicznej. Dominującym gatunkiem jest jesion wyniosły, który zajmuje aż 19,86% drzewostanu. W parku spotkamy także inne wartościowe gatunki, takie jak klon pospolity, robinia akacjowa, wiąz szypułkowy czy klon jawor. Szczególnie wyróżniają się drzewa o niezwykłych odmianach i barwach liści, takie jak dąb szypułkowy odm. "Concordia", czerwonolistny buk pospolity, nieszypułkolistny dąb, kłęk kanadyjski oraz miłorząb dwuklapowy. Te wyjątkowe okazy, zmieniające barwy w zależności od pory roku, nadają parkowi unikalny charakter i kolorystykę.

Jeśli chodzi o stan zdrowotny drzewostanu parku, jest on ogólnie zadowalający. W ciągu ostatnich lat, zwłaszcza w okolicach 2014 roku, przeprowadzono intensywne prace pielęgnacyjne. Polegały one na zabiegach leczniczych, regulowaniu koron drzew, usuwaniu samosiejek oraz wycinaniu suchych okazów. Niemniej jednak, konieczne jest systematyczne kontynuowanie tych działań w celu zachowania drzew w jak najlepszym stanie.

Prace Restauracyjne i Udoskonalenia

Niekontrolowany wzrost samosiewów prowadził do istotnych zmian w strukturze parku, zwłaszcza w rejonach przybrzeżnych jeziora, czyniąc go mniej czytelnym. W odpowiedzi na to wyzwanie, konieczne jest podjęcie działań mających na celu przywrócenie pierwotnych ścieżek i alejek. Taka interwencja pozwoli na stworzenie bardziej logicznego i przejrzystego układu, zrozumiałego dla gości. Istotne jest również uwzględnienie obecnych drzew i samosiewów, które mimo swojego rozmiaru mogą odegrać kluczową rolę w przyszłym zagospodarowaniu. Zasadniczym krokiem będzie dokładna re-inwentaryzacja drzewostanu, aby zdecydować, które okazy zasługują na zachowanie, a które wymagają ingerencji. Planowane nowe nasadzenia powinny być przemyślane tak, aby tworzyć spójną, a zarazem różnorodną kompozycję. Staranna pielęgnacja obecnego drzewostanu, włączając w to odpowiednie przycinanie oraz ochronę przed chorobami, jest nieodzowna, aby zachować historyczne dziedzictwo parku.

Ponadto, wprowadzone modyfikacje w układzie wodnym parku, takie jak dodanie wodospadu, niewątpliwie wzbogaciły jego krajobraz i dodały miejscu wyjątkowego charakteru. W ramach prac rewitalizacyjnych, dbałość o aspekt wodny powinna stanowić nierozerwalną część całego przedsięwzięcia, aby nie tylko zachować historyczny kontekst, ale także podkreślić naturalne atuty tego miejsca. Przewidziane prace przy stawach, modernizacja systemu wodnego, z uwzględnieniem dodatków takich jak wodospady czy fontanny, nie tylko zwiększy estetyczną atrakcyjność parku, ale stworzy też przestrzeń do wypoczynku dla jego gości. Pielęgnując i odnawiając istniejące elementy wodne, gwarantujemy ich długowieczność i pełną funkcjonalność.

Czerpiąc inspiracje z historycznych rozwiązań z XIX wieku, planuje się renowację obwodowego układu dróg, przy wykorzystaniu materiałów nawiązujących do tej epoki. Ponadto, elementy takie jak ławki czy oświetlenie, powinny być wkomponowane w sposób, który harmonijnie wpisuje się w historyczną aurę miejsca. Dzięki tym pracom, park nie tylko zyska na estetyce, ale stanie się też bardziej funkcjonalny dla współczesnych gości. Wprowadzenie stref edukacyjnych, takich jak tablice informacyjne czy specjalne ścieżki tematyczne, może wzbogacić ofertę parku, podkreślając jego wartość historyczną i przyrodniczą. Organizacja różnorodnych wydarzeń, takich jak warsztaty, spotkania czy edukacyjne wycieczki dla grup szkolnych, może skutecznie przyczynić się do promocji i popularyzacji tego wyjątkowego miejsca.

Przez ostatnie sześć dekad ogrodzenie murowane otaczające Park w Jankowie zostało poddane wielu próbom czasu, prowadząc do licznych uszkodzeń. Te zniszczenia są wynikiem zarówno nieuniknionego zużycia materiału spowodowanego upływem lat, jak i działań człowieka w postaci aktów wandalizmu czy zaniedbań w regularnym utrzymaniu. To ogrodzenie było czymś więcej niż tylko barierą – stanowiło kluczowy element architektoniczny i symboliczny całego zespołu pałacowo-parkowego. W dawnych czasach, mury te były świadectwem prestiżu i znaczenia Parku w Jankowie dla lokalnej społeczności. Ich rekonstrukcja nie tylko przywróci funkcjonalność, ale też podkreśli historyczny i estetyczny kontekst miejsca.

W sercu tego parku, w cieniu wysokich drzew i otoczona naturalnym pięknem, znajduje się nekropolia Ewangielicko-Augsburska rodziny Hepner. To miejsce jest niewątpliwym świadectwem bogatej historii regionu oraz kulturowego i religijnego znaczenia rodziny Hepner w kontekście społeczności. Niestety, zaniedbania i brak regularnej opieki sprawiły, że ten zakątek parku doznał degradacji. Nagrobek  uległ zatarciu, zarósł, a otaczająca je zieleń stała się dzika i nieuporządkowana. W 2014 przeprowadzono część prac, ale miejsce wymaga stałej opieki.

Podjęcie działań mających na celu odnowienie tej nekropolii to nie tylko odpowiedzialność wobec dziedzictwa kulturowego, ale także okazanie szacunku dla tych, którzy tam spoczywają. Przywrócenie dawnej świetności tego miejsca spoczywania będzie wymagać zaangażowania i troski. Należy nie tylko odnowić uszkodzone nagrobki i uporządkować ścieżki, ale też zadbać o otaczającą je florę, przywracając jej pierwotne piękno. W ten sposób podkreślimy znaczenie tego miejsca w historii regionu i pokażemy, że pamięć o przeszłości jest czymś, co współczesne społeczeństwo ceni i pielęgnuje.

Podsumowanie

By ten ambitny projekt mógł stać się rzeczywistością, niezbędne jest wsparcie z zewnątrz. Fundacja odpowiedzialna za pracę nad rewitalizacją szacuje, że potrzebuje wsparcia w wysokości 20 000 zł miesięcznie. Takie środki pozwolą na pokrycie kosztów związanych z zakupem materiałów, wynajmem specjalistycznego sprzętu oraz opłaceniem pracy profesjonalistów, którzy zapewnią, że prace odbywają się z najwyższą dbałością o detale i jakość wykonania.

Dzięki takiemu wsparciu, Park w Jankowie będzie mógł ponownie zabłysnąć w pełnej krasie, stając się miejscem, które zachwyca zarówno swoją historią, jak i pięknem przyrody. Obecnie, wiele miejsc w parku jest zaniedbanych, a ścieżki i aleje wymagają odnowienia. Poprzez tę rewitalizację, zabytkowe elementy zostaną przywrócone do swojej dawnej świetności, a nowoczesne udogodnienia zostaną wprowadzone w taki sposób, aby harmonizować z historycznym charakterem miejsca.

Rewitalizacja Parku w Jankowie to projekt o wyjątkowym znaczeniu dla regionu Kujaw. Celem jest nie tylko zachowanie historycznego dziedzictwa i bogactwa botanicznego, ale także dostosowanie przestrzeni do potrzeb i oczekiwań współczesnych odwiedzających. Park ma służyć jako miejsce relaksu, edukacji oraz rekreacji dla mieszkańców i turystów. W planach jest także organizacja różnych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, które przyciągną jeszcze więcej odwiedzających.

Ostateczny efekt ma łączyć w sobie najlepsze z przeszłości i teraźniejszości, tworząc miejsce pełne uroku, historii i naturalnego piękna. Wsparcie społeczności lokalnej, sponsorów oraz innych instytucji będzie kluczowe dla powodzenia tego przedsięwzięcia.

Nieruchomość zlokalizowana w Jankowie stanowi zabytkowy kompleks o wyjątkowym charakterze, składający się z kilku kluczowych elementów. Jest ona usytuowana przy ulicy Pałac Jankowo 1, 88-170 Jankowo, w gminie Pakość, województwo Kujawsko-Pomorskie, Polska. W Skład nieruchomości wchodzą:

 1. Pałac Jankowo: Jest to główny budynek na terenie nieruchomości, pełniący rolę jej serca. Stanowi centralny i najważniejszy punkt całego kompleksu.
 2. Park w Jankowie: Zielona przestrzeń otaczająca pałac dodaje uroku całemu miejscu. Jest to idealne miejsce do wypoczynku i rekreacji, gdzie można podziwiać piękno przyrody.
 3. Przyległe działki: Kompleks obejmuje kilka działek o łącznej powierzchni 7,8026 ha. W skład wchodzą działki o numerach: 84/4 (6,8400 ha), 84/3 (0,5 ha), 81/4 (0,0138 ha), 85/6 (0,2838 ha) oraz 85/11 (0,1650 ha).
 4. Dodatkowe budynki: Poza pałacem na terenie nieruchomości znajduje się również solidnie zbudowany dom murowany oraz pozostałości po stajni.

Wszystkie informacje dotyczące nieruchomości są zarchiwizowane w Księdze Wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Numery ksiąg: BY1I/00021869/6 oraz BY1I/00043270/0 potwierdzają, że nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami. Aktualnym właścicielem jest spółka "Jankowo Park Sp. z o.o.". Spółka została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000550491. Jej NIP to 9512390428, a Regon 361140253.

Uzasadnienie formy przejęcia poprzez zakup udziałów:

Zakup 100% udziałów spółki Jankowo Park Sp. z o.o. stanowi strategiczne podejście, które pozwala efektywnie przejąć kontrolę nad całą nieruchomością. Wybór tej formy przejęcia eliminuje konieczność przechodzenia przez liczne formalności związane z bezpośrednim zakupem nieruchomości, takie jak zawieranie umów sprzedaży przed notariuszem czy ponoszenie opłat skarbowych. Co więcej, zakup udziałów umożliwia przejęcie wszystkich praw i obowiązków spółki, co jest kluczowe z perspektywy dalszego zarządzania nieruchomością. W praktyce, nabywca, poprzez zakup udziałów, staje się właścicielem całego kompleksu nieruchomościowego wraz z jego składnikami. Taki model transakcji jest często preferowany przy zakupie większych kompleksów nieruchomościowych, zwłaszcza gdy są one zarządzane przez spółki celowe.

Głównym obszarem działalności Spółki Jankowo Park jest pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób niepełnosprawnych. Jednakże, spółka nie ogranicza się tylko do tej sfery. Posiada również zarejestrowaną działalność usługową związaną z wyżywieniem, obsługą rynku nieruchomości oraz wynajmem i dzierżawą. Mając w posiadaniu zabytkowy zespół pałacowo-parkowy, Spółka prowadzi także działalność usługową związaną z utrzymaniem porządku w budynkach, zagospodarowaniem terenów zielonych, a także działalność kulturalną, taką jak prowadzenie bibliotek, archiwów czy muzeów. Dodatkowo, Spółka angażuje się w innowacyjne projekty na rynku IT, nowych technologii, a także oferuje wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej, doradztwo oraz wspiera prace badawczo-rozwojowe.

Wszystkie obszary działalności spółki harmonizują z celami wyznaczonymi przez Fundację Jankowo i są zgodne z postanowieniami zawartymi w Statucie Fundacji.

Do kluczowych działań należą:

 1. Rewitalizacja i ochrona zabytków, co wpisuje się w misję zachowania dziedzictwa kulturowego.
 2. Edukacja, opieka i wychowanie dzieci oraz młodzieży, promując wszechstronny rozwój młodego pokolenia.
 3. Wspieranie inicjatyw służących rozwojowi regionów, ze szczególnym naciskiem na Pomorze, Kujawy i Mazury.
 4. Realizacja Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich, mająca na celu wsparcie lokalnych społeczności.
 5. Ochrona dziedzictwa oraz promocja edukacji, tradycji, kultury, historii i sztuki.
 6. Inicjowanie procesów zmian świadomościowych i kulturowych w lokalnych społecznościach oraz promowanie walorów turystycznych, historycznych i kulturowych regionów.
 7. Wspieranie działań proekologicznych, ochrony środowiska oraz promocja energii odnawialnej.
 8. Rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej, w szczególności pomiędzy społeczeństwami polskim i niemieckim, promując tolerancję i wzajemne zrozumienie.
 9. Niesienie pomocy w dostosowaniu się do nowych warunków pracy i życia w dobie integracji europejskiej.

W kontekście planowanej transakcji dotyczącej nieruchomości, przeprowadziliśmy dogłębny proces "due diligence", który polegał na szczegółowej analizie i weryfikacji różnych aspektów działalności spółki. Głównym celem tego procesu było zrozumienie potencjalnych ryzyk oraz korzyści, które mogą wynikać z planowanej transakcji. W trakcie due diligence podjęliśmy następujące działania:

Zidentyfikowaliśmy kluczowe obszary działalności spółki, a następnie przystąpiliśmy do analizy finansowej, prawnej oraz operacyjnej. Uzyskaliśmy dostęp do wszystkich kluczowych dokumentów spółki, w tym sprawozdań finansowych, umów, zezwoleń, certyfikatów oraz dokumentów potwierdzających własność. Szczegółowo przeanalizowaliśmy bilans, rachunek zysków i strat oraz przepływy pieniężne spółki. W trakcie analizy nie wykryto ukrytych zobowiązań ani innych potencjalnych problemów finansowych. Dodatkowo, potwierdziliśmy, że działalność spółki jest zgodna z obowiązującym prawem, nie toczy się żadne spory sądowe dotyczące spółki, a wszystkie zawarte umowy są ważne i zgodne z przepisami prawa. Na koniec oceniliśmy potencjał wzrostu spółki, jej pozycję rynkową oraz analizę konkurencji.

Po dokładnej analizie "due diligence" stwierdzono, że spółka Jankowo Park Sp. z o.o. nie stanowi ryzyka dla Fundacji Jankowo. Jest to korzystne dla planowanej transakcji dotyczącej nieruchomości oraz dla dalszych działań związanych z rewitalizacją i adaptacją kompleksu Pałacowo-Parkowego do nowoczesnych funkcji biznesowych i społecznych. Warto podkreślić, że spółka Jankowo Park opracowała wielowariantowy biznesplan dla tego obiektu, który jest zgodny z polityką regionalną, krajową oraz europejską.

W 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie przyjęło plan strategiczny o nazwie „Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020, Plan modernizacji 2020+”. Głównym celem tego planu, w dziale "Gospodarka i miejsca pracy", jest tworzenie nowych miejsc pracy oraz walka z bezrobociem poprzez działania na rzecz poprawy warunków pracy i rozwijania przedsiębiorczości. Wsparcie w ramach tej polityki skupia się na promowaniu innowacyjnej gospodarki. Dodatkowo, został przyjęty Kujawsko-Pomorski Program na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020, który zakłada wsparcie finansowe dla nowych podmiotów ekonomii społecznej. Lokalna administracja oraz konserwator zabytków są przychylni inicjatywom mającym na celu przywrócenie zabytkowi jego funkcji użytkowych. Projekt jest również zgodny z polityką krajowego i europejskiego Funduszu Odbudowy na lata 2021-2027, który przewiduje wzrost wsparcia dla działań prozdrowotnych i polityki senioralnej. Inwestycja może również liczyć na wsparcie ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ze względu na zabytkowy charakter majątku Spółki.

Jeśli Fundacja postanowi wycofać się z umowy, przewidziano mechanizm gwarantujący pełen zwrot wpłaconych środków. Z drugiej strony, Strona sprzedająca zobowiązała się do przestrzegania wszystkich warunków umowy i nie rezygnowania z transakcji w określonym terminie, pod warunkiem, że Fundacja niezwłocznie rozpocznie działania na rzecz poprawy stanu zespołu Pałacowo-Parkowego. W sytuacji rezygnacji z transakcji przez Fundację, wszelkie koszty związane z pracami nad zabytkiem, które przyczynią się do jego poprawy i zostaną odpowiednio udokumentowane, zostaną rozliczone z Fundacją. Dlatego też, Fundacja jest zobowiązana do dokładnej dokumentacji wszystkich prac, konsultacji z spółką oraz uzyskania akceptacji spółki na przeprowadzane działania. Po sfinalizowaniu transakcji zakupu udziałów i dokonaniu pełnej zapłaty, Fundacja staje się pełnoprawnym właścicielem spółki.

Założenie pałacowo-parkowe w Jankowie to nie tylko cenny zabytek architektury, ale także miejsce o bogatej historii, które może stać się motorem rozwoju regionu. Inicjatywa "Jankowo Renesans" ma na celu przekształcenie tego miejsca w nowoczesny, wielofunkcyjny kompleks, który stanie się sercem kulturalnym, biznesowym i turystycznym regionu, jednocześnie oddając hołd jego historycznemu dziedzictwu. Fundacja Jankowo, odpowiedzialna za "Jankowo Renesans", dąży do ocalenia tego dziedzictwa kulturowego, łącząc przeszłość z przyszłością w duchu służenia społeczności.

Ten projekt ma na celu odnowienie i adaptację pałacu w Jankowie, tak aby stał się nowoczesnym centrum kulturalnym, biznesowym i turystycznym. W jego wnętrzach przewidziano stworzenie eleganckich sal konferencyjnych i balowych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny. Będą one miejscem organizacji prestiżowych wydarzeń, konferencji i spotkań biznesowych. Odtworzone zostaną historyczne detale wnętrz, które zostaną połączone z nowoczesnymi elementami dekoracyjnymi, podkreślając tym samym prestiż i unikalny charakter miejsca.

Dodatkowo, w pałacu znajdzie się restauracja i kawiarnia, gdzie goście będą mogli miło spędzić czas, podziwiając przepiękne widoki na otaczający park. Cykliczne wieczory tematyczne, takie jak koncerty czy degustacje, będą dodatkową atrakcją dla odwiedzających. W części administracyjnej pałacu powstaną nowoczesne biura oraz sale spotkań, które będą służyły organizacji różnego rodzaju wydarzeń. Sale wystawiennicze i muzealne będą miejscem prezentacji stałych ekspozycji poświęconych historii regionu oraz wystaw czasowych na różne tematy. W pałacu znajdą się również sale wykładowe, w których będą odbywać się wykłady, prelekcje oraz warsztaty edukacyjne. Całość zostanie dopełniona salami przeznaczonymi do organizacji imprez okolicznościowych, takich jak wesela czy jubileusze, które będą mogły być dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.

To miejsce przyciągnie zarówno mieszkańców regionu, jak i z innych części kraju, czy zagranicy. Położenie w sercu regionu, w bliskości Inowrocławia - centrum uzdrowiskowego, pozwoli na organizację różnego rodzaju imprez i wydarzeń, zarówno biznesowych, jak i turystycznych, czy turystyki prozdrowotnej.

Zagospodarowanie parku w Jankowie ma na celu stworzenie przestrzeni, która będzie harmonijnie łączyć wypoczynek z edukacją, kulturą i aktywnością fizyczną. Centralnym punktem parku będą miejsca wypoczynku, takie jak estetycznie zaprojektowane ławki, altanki oraz miejsca piknikowe. Te przemyślane strefy wypoczynku będą rozmieszczone w strategicznych punktach parku, oferując wspaniałe widoki na otaczającą przyrodę oraz zabytkowe elementy architektury.

Turystyka i aktywny wypoczynek będzie ważnym aspektem w programie parku. Planowane są oznakowane ścieżki spacerowe, które poprowadzą zwiedzających przez najciekawsze zakątki parku, ukazując jego bogatą historię i przyrodnicze walory. Wspomniane ścieżki będą również służyć jako trasy edukacyjne, na których odbywać się będą warsztaty przyrodnicze, historyczne i artystyczne. Dzięki temu, park stanie się miejscem, gdzie edukacja będzie łączyła się z rekreacją w sposób harmonijny.

Teatr plenerowy to kolejny punkt w planie zagospodarowania parku. Będzie to scena na świeżym powietrzu, gdzie odbywać się będą różnego rodzaju spektakle, koncerty oraz inne wydarzenia kulturalne. Również artystyczno-malarskie plenery mogą być atrakcją dla artystów. Dzięki temu, park stanie się ważnym punktem na kulturalnej mapie regionu.

Dla najmłodszych gości parku przewidziano kącik dla dzieci. Będzie to bezpieczny i dobrze wyposażony plac zabaw, a także miejsce do organizacji edukacyjnych zajęć dla dzieci. Dzięki temu, rodziny z dziećmi będą chętnie spędzać czas w parku, korzystając z jego atrakcji.

Wątek sportu i aktywności fizycznej będzie nieodłącznym elementem zagospodarowania parku. Dzięki dostępowi do dużego jeziora, przewidziano organizację różnego rodzaju aktywności wodnych, takich jak kajakarstwo, żeglarstwo czy wędkarstwo. Olbrzymi teren o powierzchni 8 hektarów oraz liczne stawy, będzie idealnym miejscem do rekreacyjnego wędkowania. Dodatkowo, przewidziano stworzenie ścieżek rowerowych, biegowych oraz miejsc do uprawiania nordic walking, czy innych zajęć rehabilitacyjnych i ruchowych. Dzięki temu, park stanie się miejscem, gdzie aktywność fizyczna będzie mogła być łączona z relaksem i kontemplacją przyrody.

Zagospodarowanie parku w Jankowie nie byłoby pełne bez uwzględnienia nowoczesnej bazy noclegowej, która ma służyć zarówno turystom, jak i uczestnikom różnego rodzaju imprez i wydarzeń organizowanych na terenie założenia pałacowo-parkowego. Oprócz kilku apartamentów w pałacu na terenie parku planowane jest umiejscowienie całorocznych ogrzewanych domków typu Nida. Domki typu Nida będą komfortowymi, w pełni wyposażonymi miejscami noclegowymi, które zapewnią gościom wszystko, czego potrzebują do komfortowego wypoczynku. Każdy domek będzie posiadał nowoczesne udogodnienia, takie jak klimatyzacja, dostęp do internetu, czy w pełni wyposażona kuchnia. Dzięki temu goście będą mogli cieszyć się niezależnością i komfortem, jak w domu.

Powołane zostanie centrum informacji turystycznej, które będzie służyć pomocą i wsparciem dla odwiedzających. Goście będą mogli tam uzyskać informacje na temat atrakcji turystycznych regionu, historii Jankowa oraz planować swoje wycieczki. Dodatkowo, w ramach bazy turystycznej przewidziano wypożyczalnię rowerów oraz sprzętu wodnego, takiego jak kajaki czy rowery wodne, co pozwoli na aktywne spędzenie czasu na terenie parku i okolic. Dzięki odbudowaniu przystani odwiedzający będą mogli skorzystać z rejsów statkiem, który kursuje po jeziorze Pakoskim i zawija do Janikowa.

Specjalnie dla seniorów zostaną przygotowane „Wczasy dla seniorów” z programami zdrowotnymi i rekreacyjnymi. Będą one obejmować zarówno zajęcia ruchowe, jak i relaksacyjne, takie jak spacery, gimnastyka, masaże czy sesje relaksacyjne. Dzięki temu seniorzy będą mogli w pełni korzystać z walorów parku, dbając jednocześnie o swoje zdrowie i samopoczucie.

Dla dzieci i młodzieży przewidziano specjalne pobyty edukacyjne. Będą one obejmować różnego rodzaju warsztaty, zajęcia i gry edukacyjne, które pozwolą młodszym gościom na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań, jednocześnie poznając historię i przyrodę Jankowa.

Wszystkie domki oraz infrastruktura pałacu i parku zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Obejmuje to zarówno odpowiednie wyposażenie wnętrz, jak i dostosowanie przestrzeni zewnętrznych. Dodatkowo, dla osób niepełnosprawnych przewidziano specjalne programy i zajęcia.

Jankowo Renesans, chcąc w pełni wykorzystać potencjał leczniczy regionu, wprowadza do swojej oferty specjalistyczne zabiegi SPA, kąpiele solankowe i sauna. W nowo wybudowanej części kompleksu znajdować się będzie luksusowe SPA, w którym goście będą mogli skorzystać z szerokiej gamy zabiegów relaksacyjnych, odnowy biologicznej oraz terapeutycznych. Kąpiele solankowe, bazujące na naturalnych solankach z Inowrocławia, znane są z wielu właściwości leczniczych. W połączeniu z ofertą zabiegów SPA, Jankowo Renesans stawia na kompleksową regenerację i dbałość o zdrowie i urodę swoich gości.

Podsumowanie:

Projekt "Jankowo Renesans" to wizja przyszłości zakorzeniona w bogatej historii regionu. Jego głównym celem jest stworzenie miejsca, które stanie się magnesem dla różnorodnych grup ludzi. Turystyka jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki, a Jankowo ma potencjał, by stać się jej kluczowym punktem w regionie. Dzięki swojemu położeniu, historycznym walorom oraz nowoczesnym rozwiązaniom, jakie proponuje "Jankowo Renesans", może przyciągnąć zarówno miłośników historii, jak i tych, którzy szukają nowoczesnych form wypoczynku i rozrywki. Dla biznesmenów Jankowo stanie się miejscem spotkań, konferencji i szkoleń. Lokalni mieszkańcy zyskają dostęp do kultury na najwyższym poziomie. Wierzymy, że dzięki temu założenie pałacowo-parkowe w Jankowie nie tylko odzyska swój dawny blask, ale stanie się ważnym ośrodkiem kultury, biznesu i turystyki. Chcemy, by "Jankowo Renesans" był symbolem połączenia przeszłości z przyszłością i reprezentował region na arenie krajowej i międzynarodowej.

Model Finansowania Projektu Jankowo poprzez Initial Coin Offering (ICO) w Modelu Patronatu

Wstęp:

W cyfrowej erze, w której blockchain odmienia nasze postrzeganie wartości i zaufania, Fundacja Jankowo prezentuje innowacyjny model finansowania projektów społecznych i kulturalnych. Łącząc głęboko zakorzenione tradycje z nowoczesnymi rozwiązaniami, Projekt Jankowo wykorzystuje moc blockchaina, aby osiągnąć swoje cele. W ramach inicjatywy, Fundacja Jankowo planuje emisję tokenów w standardzie ERC-20 na platformie Ethereum, które zostaną przyznane darczyńcom jako wyraz wdzięczności za ich hojne wsparcie. Poprzez zastosowanie modelu Initial Coin Offering (ICO), Fundacja Jankowo inicjuje nową erę społecznościowego finansowania, łącząc tradycyjne wartości z przyszłością technologii.

Token Jankowo Patronage Token (JPT) nie jest instrumentem finansowym, udziałem w majątku Fundacji ani produktem do sprzedaży. Tokeny są wyrazem naszej wdzięczności dla darczyńców i nie są podległe zwrotowi. Fundacja Jankowo nie ma również obowiązku wykupu tokenów JPT od ich posiadaczy. Tokeny te będą mogły być oferowane na giełdach i w sprzedaży B2B pomiędzy posiadaczami - patronami, jednak Fundacja nie będzie uczestniczyć w tych transakcjach i nie będzie sprzedawała tokenów na giełdzie. W zamian za ich hojne wsparcie dla naszych projektów, przyznajemy Darczyńcom tokeny JPT. Te unikalne symbole nie tylko reprezentują ich zaangażowanie w naszą misję, ale również gwarantują dostęp do szeregu ekskluzywnych korzyści i przywilejów oferowanych przez Fundację.

Dzięki transparentności, jaką oferuje technologia blockchain, każdy darczyńca ma pewność, że jego wsparcie jest doceniane, a jego wkład jest chroniony i wykorzystywany w sposób odpowiedzialny. Token stał się narzędziem, które umożliwia społeczności globalnej uczestniczenie w odrodzeniu i zachowaniu dziedzictwa Jankowa.

Wspierając Fundację Jankowo, darczyńcy nie tylko przyczyniają się do realizacji ważnych projektów społecznych i kulturalnych, ale także stają się częścią globalnej społeczności patronów, którzy dzielą wspólną wizję i wartości. Wspólnie tworzymy przyszłość, w której technologia i tradycja idą w parze, a dziedzictwo kulturowe jest chronione i celebrowane w nowoczesny sposób.

W świecie rosnącej popularności blockchaina i ICO, Fundacja Jankowo wyróżnia się unikalnym podejściem. Łącząc tradycyjne metody finansowania z nowoczesnymi technologiami, Fundacja Jankowo kreuje model, który może inspirować inne organizacje charytatywne na świecie.

Zapraszamy do dołączenia do naszej społeczności i wspólnej podróży, w której tradycja spotyka innowacje, a przeszłość łączy się z przyszłością. Razem możemy uczynić różnicę i przyczynić się do odrodzenia i zachowania dziedzictwa Jankowa dla przyszłych pokoleń.

Podsumowując, dzięki innowacyjnemu modelowi finansowania opartemu na ICO, Fundacja Jankowo gromadzi środki na ważne projekty, jednocześnie oferując darczyńcom wyjątkowe korzyści. Dzięki temu modelowi, Fundacja może liczyć na wsparcie społeczności, która chce aktywnie uczestniczyć w realizacji jej celów, jednocześnie otrzymując wartość w postaci tokenów JPT. Sukces tokenizacji Projektu Jankowo może stać się przełomem w całej Europie w dziedzinie finansowania dziedzictwa. Jeżeli nasz model okaże się skuteczny, Fundacja Jankowo zamierza rozszerzyć swoje działania, adaptując nasze rozwiązania dla innych projektów w Europie i na świecie. Nasza wizja wykracza poza Jankowo. Aspirujemy, by stać się liderem w ochronie zabytków, takich jak budowle, majątki czy zamki, które są esencją europejskiej kultury. W ramach naszych działań nie tylko objęlibyśmy patronat nad tymi miejscami, ale także aktywnie włączylibyśmy się w ich renowację. Zdobyte przez nas Know-how zostanie udostępnione partnerom, by razem promować dziedzictwo kulturowe. Wspierając nas, darczyńcy inwestują w przyszłość ważnych miejsc w Europie i na świecie, korzystając jednocześnie z innowacyjnych rozwiązań Fundacji. Dzięki temu, będą mieli świadomość uczestniczenia w przedsięwzięciu o globalnym zasięgu. W miarę naszej ekspansji, tokeny JPT będą oferować jeszcze więcej korzyści, podkreślając ich wyjątkową wartość w świecie finansowania dziedzictwa.

Definicja Tokena JPT:

 1. Token JPT, skrót od Jankowo Patronage Token, to cyfrowy znak uznania wyemitowany przez Fundację Jankowo na platformie Ethereum w standardzie ERC-20. Reprezentuje on wdzięczność dla darczyńców, którzy wsparli inicjatywy Fundacji, symbolizując ich zaangażowanie i wsparcie.
 2. W odróżnieniu od tradycyjnych instrumentów finansowych, token JPT nie daje praw własności ani nie reprezentuje udziału w majątku Fundacji. Nie jest też dostępny jako produkt do zakupu w tradycyjnym sensie. Zamiast tego, jest dowodem wsparcia dla misji Fundacji. Posiadacze tokenów mogą uczestniczyć w jej projektach i korzystać z unikalnych przywilejów i korzyści i otrzymać dostęp do wydarzeń czy specjalnych produktów.
 3. Wartość tokena JPT jest ściśle związana z sukcesem projektów Fundacji. Chociaż nie jest on tradycyjną walutą, posiada wartość rynkową opartą na popycie i podaży. JPT symbolizuje nowatorskie podejście do finansowania, łączące tradycyjne metody wsparcia społecznościowego i wolontariatu z technologią blockchain. Dzięki tej technologii, wkład każdego darczyńcy jest trwale zapisany i chroniony, a w przypadku sukcesu projektu polegającego na odbudowie i uruchomieniu kompleksu Jankowo do pełnienia funkcji przynoszącej zysk, przypisuje wartość zysku na inwestycji przydzielony proporcjonalnie do każdego tokenu JPT. Dzięki takiemu mechanizmowi wartość każdego tokena JPT będzie rosła wraz z postępami prac, a po zakończeniu inwestycji Fundacja Jankowo będzie proponowała wykup tokenów po rynkowej cenie. Co roku Fundacja Jankowo przeznaczy na wykup 30% osiągniętego zysku.  
 4. Posiadacze tokenów JPT będą mogli wymieniać je na różnorodne korzyści oferowane przez Fundację, takie jak określone przywileje oraz dostęp do ekskluzywnych wydarzeń czy specjalnych produktów. To unikalne podejście do nagradzania darczyńców pozwala na budowanie silniejszych relacji i zaangażowania społeczności wokół projektów Fundacji.
 5. Token JPT jest unikalny i niepowtarzalny. Jego wartość nie jest oparta na tradycyjnych walutach, ale na zaufaniu społeczności oraz postępach i sukcesach projektu. Służy jako most łączący tradycyjne metody wsparcia z nowoczesnymi technologiami blockchain.
 6.  Posiadacze tokenów JPT będą mogli decydować o działaniach Fundacji Jankowo poprzez głosowania nad sprawami poddanymi głosowaniom.

Model Finansowania:

 1. Model finansowania oparty na tokenie JPT pozwala darczyńcom na otrzymywanie tokenów w zamian za ich hojne wsparcie finansowe dla projektów Fundacji. Tokeny JPT będą mogły być wymieniane na różne nagrody, przywileje i rabaty związane z działalnością Fundacji.
 2. Dzięki technologii blockchain, tokeny JPT zapewniają transparentność i bezpieczeństwo transakcji, umożliwiając darczyńcom uczestniczenie w społeczności opartej na tej technologii. Wartość tokena JPT będzie dynamicznie się kształtować, zależnie od popytu i podaży na rynku oraz postępów w realizacji projektu Jankowo.
 3. Dzięki temu podejściu, Fundacja może skupić się na realizacji swojej misji, jednocześnie budując silne relacje z darczyńcami zaangażowanymi w realizację jej celów.
 4. Tokeny JPT będą dostępne w ramach specjalnych warunków opisanych w dokumencie White Paper. Ich ilość będzie ograniczona, co zapewni ich ekskluzywność. Model ten pozwala również na zwiększenie zaangażowania społeczności w działania Fundacji, co ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego sukcesu projektów.

Wartość Tokena:

 1. Wartość tokena JPT jest dynamiczna i podlega ciągłym zmianom, które są ściśle związane z postępami w realizacji projektów Fundacji oraz zainteresowaniem rynku kryptowalut. W miarę osiągania sukcesów i realizacji kluczowych etapów przez Fundację, wartość tokena ma potencjał do wzrostu. Dla darczyńców jest to zachęta do dalszego wsparcia, obserwując bezpośredni wpływ ich wkładu na rozwój i sukces projektów.
 2. Token JPT jest nie tylko miernikiem zaangażowania darczyńców, ale także odzwierciedleniem zaufania społeczności do wizji i misji Fundacji Jankowo. W świecie kryptowalut, gdzie zmienność jest normą, JPT stawia na stabilność opartą na rzeczywistych osiągnięciach i postępach Fundacji. Chociaż wartość tokena nie jest gwarantowana, jest ona ściśle związana z ilością korzyści, przywilejów oraz ofert specjalnych dostępnych dla jego posiadaczy.
 3. Darczyńcy powinni mieć na uwadze, że otrzymywanie tokenów JPT stanowi symboliczny gest wdzięczności i uznania od Fundacji Jankowo. To specjalny sposób, w jaki Fundacja wyraża swoją wdzięczność za hojność i zaangażowanie darczyńców w realizację jej misji. Nie jest to tradycyjna wymiana handlowa, ale raczej odzwierciedlenie wspólnoty wartości i wspólnego celu. Fundacja Jankowo stawia na pełną przejrzystość w zakresie wykorzystania środków, co buduje i umacnia zaufanie wśród społeczności, zapewniając, że każdy wkład jest ceniony i odpowiednio wykorzystywany.
 4. Wartość JPT będzie również kształtowana przez strategiczną współpracę Fundacji z partnerami z różnych sektorów rynku. Współprace te mogą przynieść dodatkowe korzyści dla posiadaczy tokenów, takie jak dostęp do ekskluzywnych wydarzeń, promocji czy specjalnych ofert. W miarę rozwoju i ekspansji Fundacji, tokeny JPT będą dostępne dla darczyńców w ramach specjalnych inicjatyw, programów i ofert skierowanych do społeczności wspierającej działania Fundacji.

Podaż Tokenów:

 1. Fundacja Jankowo, mając na uwadze specyfikę rynku ICO, zdecydowała się na emisję precyzyjnie określonej liczby tokenów JPT. Decyzja ta była wynikiem starannych analiz i miała na celu efektywne finansowanie projektu Jankowo, jednocześnie odpowiadając na oczekiwania naszej społeczności oraz przyszłych darczyńców. Projekt tokenów JPT został tak skonstruowany, aby ich wartość była wprost proporcjonalna do wartości darowizny, co zapewnia przejrzystość i uczciwość wobec wszystkich uczestników.
 2. Ograniczenie dostępnych tokenów JPT jest strategicznym krokiem, mającym na celu podkreślenie ich wyjątkowości. Uważamy, że taka decyzja nie tylko wyróżni nasz projekt na tle innych, ale także podniesie wartość tokenów dla darczyńców. Dzięki tej strategii, każdy darczyńca ma pewność, że jego wsparcie dla projektu jest właściwie rozpoznane i doceniane.
 3. Podaż tokenów została zaplanowana w oparciu o przewidywane wydatki związane z projektem Jankowo. Taki krok gwarantuje pełną transparentność naszych działań i umacnia zaufanie wśród społeczności. Harmonogram finansowy został dokładnie przemyślany, aby jak najlepiej odpowiadać rzeczywistym potrzebom projektu i zapewnić jego sukces.
 4. Kluczowe informacje dotyczące tokenów JPT, takie jak ich dostępność, warunki czy specyfikacje, zostały szczegółowo przedstawione w dokumencie White Paper. Zachęcamy wszystkich potencjalnych darczyńców do zapoznania się z tym materiałem na oficjalnej stronie ICO Projektu Jankowo pod adresem https://jankowo.org/ico/, aby w pełni zrozumieć naszą wizję, cele oraz założenia projektu.

Okres ICO:

 1. Okres ICO stanowi kluczowy etap, podczas którego Fundacja Jankowo przyznaje tokeny JPT jako symbol wdzięczności dla darczyńców wspierających jej cele. To ważny moment mobilizacji środków niezbędnych do realizacji misji Fundacji.
 2. W tym określonym czasie, tokeny są przydzielane darczyńcom. Wszelkie kluczowe informacje związane z ICO, takie jak data rozpoczęcia, czas trwania czy charakterystyka tokena, zostaną zaprezentowane publicznie z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. Okres ICO to również czas intensywnej komunikacji i budowania relacji z potencjalnymi darczyńcami, mający na celu zwiększenie ich zaangażowania. Kampania ICO będzie szeroko promowana w mediach oraz poprzez dedykowane wydarzenia i webinary.
 4. Darczyńcy, którzy zdecydują się poprzeć Fundację podczas tego okresu, będą mieli możliwość otrzymania tokenów JPT na preferencyjnych zasadach. Okres ICO ma charakter czasowo ograniczony, co podkreśla jego unikalność.
 5. Tokeny będą przydzielane w miarę trwania ICO, jednak w sytuacji dużej liczby wniosków, proces dystrybucji może ulec wydłużeniu.
 6. Podczas trwania ICO, darczyńcy będą regularnie informowani o postępach w zbieraniu funduszy oraz o szczegółach związanych z projektem. Po jego zakończeniu, uczestnicy zostaną poinformowani o osiągniętych rezultatach oraz dalszych planach Fundacji.
 7. Tokeny JPT umożliwią korzystanie z różnorodnych korzyści oferowanych przez Fundację już w trakcie ICO, dzięki wieloetapowemu podejściu do realizacji projektu. Nowe korzyści będą stopniowo wprowadzane wraz z postępami w realizacji projektu.

Limit Podaży:

 1. Limit podaży określa maksymalną liczbę tokenów JPT, które zostaną wyemitowane. Ustalając ten limit, Fundacja Jankowo dąży do zapewnienia ekskluzywności tokenów JPT oraz ich wartości dla darczyńców. Ograniczenie podaży jest kluczowe dla utrzymania stabilności wartości tokena i uniknięcia nadmiernej inflacji.
 2. Konkretna liczba tokenów dostępnych podczas ICO będzie uzależniona od bieżących potrzeb finansowych projektu, postępów w jego realizacji oraz przyjętej strategii. Jeżeli limit zostanie wyczerpany przed zakończeniem ICO, sprzedaż tokenów zostanie zakończona przedwcześnie.
 3. Zachowanie odpowiedniego limitu podaży jest kluczowe dla utrzymania zaufania społeczności, która inwestuje w tokeny, wierząc w ich długoterminowy potencjał. W miarę postępów w realizacji projektu, wartość tokena ma tendencję wzrostową. Decyzje dotyczące limitu podaży są podejmowane z uwzględnieniem interesów społeczności oraz długoterminowej wizji Fundacji.
 4. Darczyńcy są informowani o ustalonym limicie podaży na początku ICO, co umożliwia im świadome planowanie inwestycji. Limit ten gwarantuje, że wczesni inwestorzy, którzy wsparli projekt na początku jego drogi, będą mieli pierwszeństwo w zakupie tokenów w późniejszym czasie.
 5. W trakcie realizacji projektu, w miarę osiągania kolejnych etapów, może zostać przeprowadzona dodatkowa emisja tokenów, ale zawsze w ramach ustalonego limitu. Darczyńcy muszą być świadomi ograniczonej liczby dostępnych tokenów JPT, co może wpłynąć na ich decyzje.
 6. Tokeny JPT mogą być wymieniane na różnorodne korzyści i przywileje oferowane przez Fundację, zarówno w trakcie trwania ICO, jak i po jego zakończeniu. Dodatkowo po zakończeniu projektu Renesans Jankowo i osiągnięciu zysków, znaczna część zysku zostanie przeznaczona na wykup tokenów JPT i darczyńcy będą mogli sprzedać te tokeny Fundacji.
 7. W miarę postępów w realizacji projektu, Fundacja będzie regularnie informować o dostępnej liczbie tokenów i ewentualnym ich spaleniu, jeśli zostaną zebrane pełne środki na realizację projektu. Jeśli Fundacja Jankowo zdecyduje się na realizację kolejnego projektu tokenizacji, będzie on niezależny od tokena JPT, ale korzyści z nowego projektu będą dostępne w zamian za tokeny JPT. Każdy posiadacz tokena JPT będzie czynnie uczestniczył w podejmowaniu decyzji rozwojowych Fundacji poprzez organizowane głosowania.

Dystrybucja Tokenów:

 1. Podczas trwania ICO oraz po jego zakończeniu, tokeny JPT będą dystrybuowane do darczyńców w sposób automatyczny, transparentny i uczciwy. Chociaż proces ten ma na celu zautomatyzowaną obsługę dystrybucji tokenów, w sytuacji dużego zainteresowania może dojść do opóźnień. Wzmożone zainteresowanie oraz liczba uczestników mogą wymagać dodatkowego czasu na dystrybucję tokenów.
 2. Fundacja Jankowo dokładnie zarządza procesem dystrybucji, aby zapewnić, że wszyscy darczyńcy otrzymają swoje tokeny zgodnie z harmonogramem oraz aby dostarczać regularne aktualizacje stanu procesu całej społeczności.
 3. Dystrybucja tokenów opiera się na technologii blockchain, co gwarantuje transparentność i bezpieczeństwo transakcji. Tokeny są przesyłane bezpośrednio na portfele darczyńców, którzy mają możliwość śledzenia postępów dystrybucji oraz otrzymywania informacji o statusie ich tokenów przez dedykowane kanały komunikacji.
 4. Szczegóły procesu dystrybucji zostały dokładnie opisane w białej księdze projektu, co umożliwia darczyńcom monitorowanie postępów i upewnienie się, że otrzymają odpowiednią ilość tokenów.
 5. Każdy darczyńca otrzymuje tokeny proporcjonalnie do swojego wkładu, co zapewnia sprawiedliwość procesu. Wszystkie dane dotyczące liczby wyemitowanych i dostarczonych tokenów są publicznie dostępne.
 6. W przypadku pytań lub problemów związanych z dystrybucją tokenów, uczestnicy ICO mają możliwość kontaktu z zespołem Fundacji w celu uzyskania odpowiedzi i wsparcia.

Transparentność:

 1. Fundacja Jankowo priorytetowo traktuje transparentność w prowadzeniu projektu, zarządzaniu i dystrybucji tokenów JPT. Wszystkie informacje na temat tokenów, ich dystrybucji, zastosowania i wartości są jawne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
 2. Fundacja regularnie będzie informować społeczność o postępach projektu, osiągniętych celach i przyszłych planach, publikując raporty oraz aktualizacje dotyczące statusu tokenów JPT.
 3. Dzięki technologii blockchain, wszystkie transakcje związane z tokenami JPT są rejestrowane w publicznym dzienniku, gwarantując pełną przejrzystość i możliwość weryfikacji.
 4. Darczyńcy oraz społeczność mają nieograniczony dostęp do informacji, umożliwiając im śledzenie postępów Fundacji na bieżąco. Transparentność stanowi fundament budowania zaufania i relacji z darczyńcami oraz społecznością, co jest niezbędne dla obecnego i przyszłego sukcesu Fundacji.
 5. Wszystkie decyzje dotyczące tokenów podejmowane są po konsultacjach z darczyńcami, uwzględniając ich opinie oraz potrzeby. Fundacja będzie aktywnie słuchać opinii i sugestii swoich wspierających.

Brak Obowiązku Wykupu:

 1. Kluczowe jest zrozumienie, że tokeny JPT symbolizują dobrowolną dotację, a Fundacja Jankowo nie ma obowiązku ich wykupu. Tokeny te są symbolem wdzięczności i mogą być wymieniane tylko na korzyści oferowane przez Fundację. Pomimo braku obowiązku wykupu tokenów JPT, Fundacja co roku część zysku przeznaczy na wykup tokenów od posiadaczy takowych.
 2. Decyzja o wsparciu projektu powinna opierać się na przekonaniu o jego wartości, a nie na finansowych oczekiwaniach. Dlatego zalecamy zapoznać się z celami Fundacji przed podjęciem decyzji o wsparciu.
 3. Tokeny symbolizują wsparcie dla Fundacji i promują jej idee oraz projekty, nie służąc generowaniu zysków. Tokeny JPT zapewniają dostęp do korzyści i przywilejów, ale nie gwarantują finansowego zwrotu inwestycji ani nie są spekulacyjnym instrumentem finansowym.
 4. Mimo że tokeny JPT posiadają wartość rynkową, nie są uznawane za instrument finansowy i nie podlegają regulacjom rynkowym. Posiadacze tokenów JPT mają pełną swobodę w decydowaniu o ich dalszym losie.
 5. Fundacja Jankowo będzie współpracować z partnerami, aby zapewnić posiadaczom tokenów JPT jak najwięcej korzyści. Brak obowiązku wykupu jest kluczowym elementem strategii Fundacji, mającym na celu zapewnienie długoterminowej wartości tokenów JPT i budowanie zaufania wśród darczyńców.

Brak Zwrotu:

 1. Darowizny przekazane na rzecz Fundacji są bezwarunkowe, finalne, nieodwołalne i służą realizacji celów statutowych Fundacji. W zamian za wsparcie, darczyńcy otrzymują tokeny JPT jako wyraz wdzięczności. Tokeny JPT, będące wyrazem wsparcie, również nie mogą być zwrócone ani wymienione na gotówkę.
 2. Fundacja Jankowo zobowiązuje się do wykorzystania zebranych środków w sposób efektywny, odpowiedzialny i zgodny z deklarowaną jej misją i celami oraz zachowa przy tym pełną przejrzystość.
 3. Decyzja o wsparciu Fundacji powinna być dobrowolna i podejmowana z pełnym zrozumieniem warunków i zobowiązań.
 4. Darczyńcy są zachęcani do śledzenia postępów projektu i korzystania z korzyści związanych z posiadaniem tokenów JPT.
 5. Wszelkie decyzje dotyczące wykorzystania środków będą podejmowane w konsultacji z darczyńcami i społecznością, a postępy w realizacji projektu będą regularnie raportowane.
 6. Brak możliwości zwrotu tokenów JPT jest ważnym elementem strategii Fundacji, mającym na celu zapewnienie długoterminowej wartości tokenów i budowanie zaufania wśród darczyńców.

Chcesz być na bieżąco?

Czy podzielasz nasze wartości i aspiracje do dokonywania pozytywnych zmian? Jesteśmy otwarci na współpracę z osobami, które, podobnie jak my, pragną robić dobro. Twoje wsparcie i zaangażowanie mogą znacząco przyczynić się do naszych działań. Z entuzjazmem spotkamy się z Tobą, aby omówić możliwości wspólnego kreowania zmian na lepsze. Skontaktuj się z nami – Twoje pomysły i inicjatywa są dla nas bardzo cenne. Z niecierpliwością oczekujemy na wiadomość od Ciebie i jesteśmy gotowi do podjęcia inspirującej współpracy.

Zgłoś własny projekt

Kontakt do Nas:

Preferujesz kontakt mailowy? Żaden problem! Skorzystaj z  formularza kontaktowego po prawej stronie - lub wysłać wiadomość bezpośrednio na nasz adres e-mail.

Odpowiemy tak szybko, jak to będzie możliwe! Wiadomości proszę wysyłać na mail: fundacja@jankowo.org

Adres Fundacji

Napisz do Nas:

Scroll to Top